Til www.forbrugerportalen.dk fra Klagenævn og ankeinstanser

Retshjælp -

Klagenævn og ankeinstanserForbrugerombudsmanden - Alle borgere kan gratis henvende sig til Forbrugerombudsmanden med spørgsmål eller med sager, som de mener, Forbrugerombudsmanden bør tage op

Forbrugerklagenævnet - Behandler klager fra forbrugerne vedrørende varer eller arbejds- og tjenesteydelser. Se bl.a. offentliggjorte afgørelser

Ankenævnet for Forsikring - Behandler klager fra private forbrugere om forsikringsforhold

Patientklagenævnet - Klager over læger, sygeplejersker, tandlæger mv. Læs anonymiserede offentliggjorte afgørelser, eller klag online

Patientskadeankenævnet - Hvis man er utilfreds med Patientforsikringens afgørelse om erstatning, kan man klage her

Arbejdsmiljøklagenævnet - En offentlig myndighed, som træffer afgørelser i klagesager inden for arbejdsmiljølovens område

Arbejdsskadestyrelsen - Træffer afgørelse om, hvorvidt en skade eller en sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade og om erstatningens størrelse

Patientforsikringen - Behandler ansøgninger om erstatning fra patienter, der er blevet påført en skade i forbindelse med behandling på et sygehus

Landsskatteretten - Klag over din skattebillet her

Skatteankenævnet - Klager over den kommunale skattemyndigheds afgørelser behandles her

Realkreditankenævntet - Et privat klagenævn, som behandler klager over realkreditinstitutter

Civilretsdirektoratet - Behandler sager inden for den familieretlige lovgivning og fører tilsyn med værgemålsområdet

Den Sociale Ankestyrelse - Den centrale statslige klageinstans på det sociale område. Sagsgang, nye afgørelser, publikationer...

Arbejdsmarkedets Ankenævn - Behandler klager indenfor arbejdsmarkedrelaterede spørgsmål

Den Europæiske Ombudsmand - Her kan du klage over fejl eller forsømmelser i EU's institutioner og organer

Klagenævnet for Ejendomsformidling - Et uvildigt nævn, der behandler klager fra forbrugere over statsaut. ejendomsmæglere

Naturklagenævnet - Klageinstans for afgørelser efter planloven, naturbeskyttelsesloven, råstofloven, skovloven, antenneloven og sommerhusloven

Forbrugerstyrelsens liste over godkendte private ankenævn - Med adresser og kort beskrivelse af deres formål

BYG garanti - Ekstra sikkerhed for godt håndværk

Flygtningenævnet - Behandler klager over afgørelser vedrørende asyl truffet af Udlændingestyrelsen


Resultater - viser nr. 1-20 af 24.
Næste 20 resultater...


Opret gratis hjemmeside eller blog på Blogger.dk - klik her...

   Klik her for at føje denne
side til dine foretrukne...
Få din egen hjemmeside
Nu kan du få din egen gratis hjemmeside nemt og hurtigt - med Blogger.dk.


Læs mere...